Drozdik Orshi
I Try To Be Transparent
/Megpróbálok átlátszó lenni/

1980 performance Factory 77, Toronto
<<< cv
Debrah Drier: Nőnek születni Sebezhetőség


DD: A sebezhetőségnek sok formája van. Ez jó lehet a munka számára. Bachelarda "The Poetics of Space"-ban /A hely poézisában/ ír a "boldog hely"-ről, amely a kagylóban, a szekrény fiókjában, a sarokban van. Ilyen az anyaméh is, egy titkos boldog hely és nagyon ijesztő a férfiak számára. Ha nem "látható" - mondják ők, honnan tudjuk, hogy létezik?

OD: Elgondolkodtatõ, hogy mi a munkáimból leolvashatú szebezhetõség eredete. Lehet, hogy egyéni életem esemenyei formaltak de lehet, hogy társadalmi és kulturális tapasztalatból ered, amelyet mûvészeti tanulmányaim során szereztem. Talán az is okozza, hogy soha semmilyen formában nem találkoztam képzõmûvészeti mûvekben, olyan érzelmi élményekkel, amelyek engem lényegileg, mint nô művészt meghatároznak. Vagy talan mindez együtt.

DD: Természetesen sok módja van a valóság ábrázolásának. Az abstrakció is lehet érzelmekkel telitett. Malevics és Kandinszkij is tudta ezt. Képes lehetsz képet alkotni arról, ami nem látható, ujraszületni két tojásalaku formában, óvatosan odasimulni egymáshoz; a rejtőzködés szükséglete, hogy megvédd magad.

OD: De miért kellene nekünk visszavonulni és érzelmeink hállójában vergôdnünk, mikor minden önkifejezés segíti a sebek gyogyulasat a subjektum stabilizálódását. Valóságunk, érzelmeink kifejezése fontos, bármilyen formában történjék is. Ettol tudjuk, hogy vagyunk es reszt kerunk. igen odasimulni ahhoz, ami egyértelműen kizárta annak lehetôségét, hogy a másik, a nôi kifejezhetô legyen. Nem hiszem hogy rejtözködni kellene, inkább szóhoz jutni. Kétértelmüség Mindenkiben van férfi és nő. A kulturális manipuláció hatására válik az egyik vagy a másik oldal dominánsá. Ha eléggé szabadok vagyunk, a férfiasságnak és nőiességnek a kettőssége kerül felszinre. Még Rothkóban, Barnett Newmanban is van nőies. A nőiesség, lágy, puha, gondoskodó, sápadt, körvonalazhatatlan, nem nyers. Ezeknek a formáknak nincsenek élei. Ezek folyamatosak, még akkor is ha élességet várunk. A hús fala, vagy az anyag magába zár, de az ecset mozgása segítheti tompitani az ütközést.
...De miért nem a nôk beszélnek a nôiességrôl. Miért, hogy a férfiak azt is kisjátították. Miért ôk mondják el hogy milyen nônek lenni, mikor minden, az egyetemes emberi is csak róluk szól.

DD: A formanyelv segítségével a művész körülzárja önmagát, mint a sündisznó, hogy megvédje sebezhető hasát. A nő sokszorositásban, a hajkoronája mint a láng ég lefelé, a térdét a mellkasához öleli. Igy nem fog szembenézni a rábámulóval.

OD: igen ô ott van. Figyelni

DD: Alapjában véve boldog vagyok, ha nem kell a fiatal nő számára adott, szexuálisan meghatározott női szerepben cselekedni. Ez még ráadásul szabadságot és időt ad a figyelésre. Ez a munka tele van résekkel, finom rejtett helyekkel, előnyös látószögekkel, ahonnan titokban lehet figyelni.

OD: ugy gondolod, hogy meg akarok szökni, el akarok bulyni. Másság

DD: Sexuális kategóriába tartozni nagyon fájdalmas. Nőnek lenni ebben a kulturában annyit jelent, mint kivülállónak lenni. Ez egy kiváltságos helyzet a képzelet világának - a férfi avangarde kihasználta az előnyét a 19.századtól kezde - de a hatalom világában, amely maga köré gyűjti az önmagához hasonlatosat, nem biztonságos nyilvánvalóan különbözőnek lenni.

OD: a k
ívülálló, a másik, a meg nem írt, a ki nem felyezett, nehezen ismeri fel magát Beszéd /nélküliség/ Néha kész csoda, hogy a nők egyáltalán beszélni tudnak. Mindannyian tapasztaltuk valamikor életünk során, hogy egy tekintet hatására torkunkon akad a szó. De a csendnek hangszine is van. A csend borzasztó hangos is lehet. Nem könnyü megtalálni sem meghatározni a női nyelvet. Milyen beszédmódot kellene használni? Vajon a cselekvő ige mindent meghatároz: Hol rejlik a női kifejezés?
...a nôiséget es annak kifejezését nehéz megtalálni. A nyelv, amiben magát megtalálja fájdalmas kutatómunka eredménye. Expresszió /nizmus/ Mi hisztérikusak vagyunk, ők, a férfiak expresszionisták. Expresszionizmusról mindig úgy beszélnek, mint férfi stilusról. De ezen az alapon minden stilusról úgy beszélhetünk, mint férfi-stilusról, ha már egyszer elfogadott.
...Külön nyelvet sem hozhatunk létre. Az örököltön belül kell onkifejezesunket megtalálnunk. Ha a művészet kódrendszerén kívül vagyunk akkor kizáródunk belôle.

DD: Talán van egy női paletta, egy női gesztus. Az ecsetet nem lehet csak fallikus meghosszabbitásnak elképzelni. /Bár Freud óta a férfiak készségesebben igazolják azt az elképzelést./

OD: ha minden fallikus amit örököltünk akkor, arra kell törekedni, hogy ezt feltarjuk, nyilvanvalova tegyuk es önmagunkat felmérve, saját örökségünkre támaszkodva, tapasztalatainkat kifejezzük. Szerepjátszás A nőknek konfliktust okoz, hogy hogyan legyenek hősnők. Nekem nehéz volt kamaszkoromban példaképet választani, a férfiak által kreált irodalmi hősnők közül. Körülbelül 16 éves voltam, amikor irodalmi hősnőt kellett példaképül keresnem. Medeát választottam akkor is, ha az ő örjöngése megfélemlitett, előnyösebbnek látszott a gyerekek gyilkosát tragikus magasságba emelni, mint szelíd szívvel ülni, várni a hős visszatérését, mint Penelopé. Ennek ellenére mégis szerelemben akarunk élni.
... mindannyian a teljeséget akarjuk. ez nem lehet csak az egyik nem privilégiuma. Öntudat Nancy Spero a női tudatot, a szenvedéssel hozza kapcsolatba. Artaudot idézi fel a munkáiban, hogy a női létezéssel járó fájdalmat hangsúlyozza.
...a nôi létezés fájdalma, amelyet a kizártság és megalázottság okozta. Mitológia, személyesség A személyiséget a kultura határozza meg, de van egy egzisztenciális fonal, ami segít felismerni azt, hogy mennyire meghatározott a személyiség kulturálisan, és ez ad valami lehetőséget, hogy felépítsed a sajátodat.
...van lehetôség A NÔISÉG megtalálására. Mitológia Ez a képvilág kérlelhetetlen, archeptikus, monolitikus, csendesen veszélyes. Vannak nyílások, amik becsukódhatnak, a zuhanás ismétlődő érzése, és minden olyan vizes, hogy akár meg is fulladhatsz.